FAQ - Vanliga frågor

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här kan du läsa och förhoppningsvis få svar på dina frågor om:

    ¤ Avslappningsmassage

    ¤ Shiatsu-massage

    ¤ Hälso-scanning

    ¤ Qi gong

    ¤ AuraTransformation™

AVSLAPPNINGSMASSAGE - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 


Q.    Vad är Avslappningsmassage?


Avslappningsmassage är för dig som vill uppleva hur det känns att vara totalt avslappnad!
Behandlingen som består av lugnande massagetekniker och tryck är otroligt avstressande.

Du ligger bekvämt nedbäddad på en brits under behandlingen.

Till skillnad från vanlig massage används inga oljor och du har kläder på dig under behandlingen.

Efteråt känner du dig lugn och avslappnad.

SHIATSU-MASSAGE- VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 


Q.      Vad är Shiatsu?


Japansk Shiatsu-massage har en gynnsam effekt vid många symptom, till exempel sömnproblem, utbrändhet, migrän, spänningar i nacke och axlar, ledbesvär samt mag- och tarmbesvär.

     Shiatsu är en japansk kroppsterapi med rötterna i den kinesiska medicinen. Den har samma bakgrund som den mer kända akupunkturen, skillnaden är att man inte använder nålar. Shiatsuterapeuten trycker med händerna på akupunkturpunkter samt masserar muskler och tänjer ut leder.

           Shiatsu betyder fingertryck på japanska.   

           Till skillnad från vanlig massage används inga oljor och du har kläder på dig under behandlingen.

 


Q.      Vad är det för skillnad på Shiatsu-massage och "vanlig" massage?


         Vid Shiatsu-massage har du kläderna på dig under behandlingen, och till skillnad från vanlig massage används inga oljor.

         Shiatsu är mer helhetsorienterat och fokuserar inte bara på musklerna.Q.      Vad ska en tänka på före behandlingen?


       - Ha på dig mjuka, löst sittande kläder som till exempel mysbyxor och t-shirt. Eller ta med dig ombyte.
       - Kom gärna 10-15 minuter före bokad tid, så hinner du sätta dig och varva ned.
       - Ät inte en kraftig måltid alldeles före en behandling.


Q.     Vad ska en tänka på efter behandlingen?


         - Försök att ta det lugnt efter behandlingen
         - Stressa inte iväg på några viktiga möten direkt efteråt.
         - Drick mycket vatten efter behandlingen!


Q.     Hur ofta ska en gå på behandling?

         Generellt sett är en gång i månaden tillräckligt för att förebygga problem och för att underhålla sin hälsa.

          En gång i veckan, eller varannan vecka kan behövas under en tid vid akuta eller specifika besvär.   

HÄLSO-SCANNING - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 


Q. Hur går det till vid en Hälso-scanning?


Du får ligga bekvämt på en massagebänk eller sitta i en skön vilstol och sedan applicerar jag elektroder runt dina handleder och fotleder samt med ett band runt huvudet.
    Hälso-scanningen görs med hjälp av en SCIO-maskin, som är ett databaserat instrument för energimedicinsk analys och balansering.Q.   Vad är Hälso-scanning med Scio?


    SCIO är ett databaserat instrument som reducerar inre stress och tar fram kroppens egen potential till läkning.

    SCIO är ett kvantmedicinskt balanseringsinstrument utvecklat av ett internationellt forskningsteam lett av prof. Nelson i Ungern. Med SCIO kan man balansera i stort sett allt i kroppen som inte är som det ska: konkreta fysiska problem, psykiska och emotionella problem, latenta problem och obalanser, virus, bakterier, parasiter, akuta inflammationer, stress etc.

     Med SCIO triggar man igång självläkande processer för att lösa orsaken till problemet, själva problemet, relaterade faktorer och symtom. SCIO kan också optimera de flesta funktioner, organ och vävnader samtförebygga problem.Q.    Hur fungerar det? 

     

      Allt utstrålar, som vi känner till, en elektromagnetisk frekvens, som ett resultat av molekylära svängningar. Frekvensspektret till alla vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener, naturmediciner inom alla grenar, och mycket mer ligger i en databas.

     Före balanseringen gör man ett test där man sänder alla dessa frekvenser till kroppen, en efter en. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en reaktion som om man blev utsatt för den verkliga substansen.

    Denna reaktion kan man inte känna av eftersom man endast blir utsatt för varje frekvens under en hundradels sekund. Reaktionen är dock tillräcklig för att SCIO skall kunna läsa av hur kroppen reagerar. Avläsningen blir tolkad i datorns databas och om ett värde avviker mycket från det man räknar som normalt, vet man att detta är något man antingen har behov av eller bör bli kvitt från. Om det är något man har nytta av kan man tillföra kroppen det i form av dess elektromagnetiska frekvens. Om det är något man bör bli kvitt som mikroorganismer eller gifter, kan man sända frekvenser som stimulerar kroppen till att göra sig av med det.QI GONG - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


Q.  Vad är Qi gong?


   Långsamma rörelser i kombination med avslappning och andningsövningar som skapar balans i kropp och själ. Du blir piggare och gladare. Och mjukare i kroppen. Värk och smärta lindras.


Q. Vad ska en ha på sig när en utövar Qi gong?


    Mjuka, lediga kläder är bäst för full rörlighet. 


Q. Kan en göra Qi gong utomhus?


     Ja, att göra Qi gong utomhus är snäppet bättre än att göra det inomhus. Det blir en härligare upplevelse att känna vinden i ansikten och håret, och höra fåglarna kvittra. Privatlektioner har vi ofta utomhus.


Q. Kan vem som helst boka en privatlektion?

      

      Ja, privatlektioner är till för dig som har svårt att hinna med kvällskurser, eller för dig som inte trivs i stora grupper och vill lära dig Qi gong på egen hand.

det är extra härligt att


Q. Vad betyder Qi gong?


       Qi gong är kinesiska. Qi betyder livsenergi. Gong betyder träning/arbete.

AURATRANSFORMATION™  - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

© Copyright SennovPartners Int. by Anni & Carsten Sennov


   1) Vad är det som sker under en AuraTransformation™?
   Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen – kroppen – är en manifestation av de osynliga energierna som omger och genomströmmar din kropp. Denna mindre synliga del kallas auran.
   I auran är allt vad du tänker och känner enbart energi i rörelse eller förändring. Alla former av smärta och sjukdom, att du inte gör det du vill utan vad andra förväntar av dig, bristande gränssättning, brist på respekt för andras gränser, negativa känslor som styr ditt liv som t.ex. ängslan, skuldkänslor, bristande självvärde, ensamhet och drömmar du inte kan förverkliga – allt detta är manifestationer av så kallade negativa vibrationer eller blockeringar i auran. Din fysiska kropp är alltså en spegelbild av vad som försiggår på alla existerande plan i din aura.
     Under en AuraTransformation™ sker det en djup utrensning i systemet, och därigenom skapas det plats för andeenergin i den högre mentalkroppen, som breder ut sig och övertar platsen från de gamla lägre energikropparna och själsenergin.
Det är på det högre mentala planet som din ande hör hemma, och detta är det banbrytande med en AuraTransformation™. Det är ett jättesprång upp på ett medvetandeplan som det flesta bara tillfälligtvis har kontakt med. Att vara i kontakt med sin ande – det är vad vi alla medvetet och/eller omedvetet söker att uppnå.
     När du har fått en AuraTransformation™ – en medvetandeutvidgning – så vet du intuitivt vad som är bra för dig och vad som inte är bra. Hur kraftigt detta kommer till uttryck beror naturligtvis på vem du är som människa och var i livet du är i din utvecklingsprocess.

    2) Hur är den normala processen efter en AuraTransformation™?
   Det beror helt på vem du är och var du står i ditt liv. Somliga upplever total frid, harmoni och balans, frigörelse och känsla av lycka, klarhet och medvetande om livets fullhet och en djup glädje över att vara här som människa – att finnas till. Andra upplever en kaotisk period, där de emotionellt och mentalt rör sig från den ena ytterligheten till den andra.
   Erfarenheten visar att de första tre månaderna efter en AuraTransformation™ är en period då du ska finna dig till rätta i dina ”nya omgivningar”. Under den här perioden hittar du den position som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med din utvecklingsprocess. Allt faller till ro. Allt hittar sin balans, och den kärlek till dig själv som du upplever blir grunden för din vilja till ett framtida liv i balans.

    3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation™?
   Nej, en AuraTransformation™ kan inte göras ogjord. Men den skyddande effekten, och delvis också magnetismen, kan försvagas om man själv önskar det.
Om du är osäker på om du klarar av att hantera den nya friheten i ditt liv som du oundvikligen kommer att uppleva, så är det bäst att du väntar med att genomgå en AuraTransformation™. I så fall är du inte redo att släppa taget om den trygghet som det för en del människor ligger i att leva under begränsade förhållanden.
Det kan vara svårt att förstå hur en del människor kan vilja gå tillbaka till det gamla när de har upplevt livsflödet i samband med en AuraTransformation™, men om ett sådant behov uppstår finns alltid möjligheten att välja de gamla ramarna igen, fast på de nya villkoren där man är ett med sin ande och sin kropp.

    4) Hittar jag kärleken till mig själv efter min AuraTransformation™?
    När du genomgår en AuraTransformation™ kommer du att uppfatta, känna och förstå dig själv mycket bättre än förut. Med detta följer kärleken till dig själv. Du absorberar ju din djupaste essens. Men det är viktigt att du inte förväxlar kärleken till dig själv med självförtroende – det är två olika storheter. Kärleken till dig själv hittar du, självförtroendet måste du fortsätta att arbeta med.

    5) Blir alla mina problem lösta eller ska jag fortsätta att arbeta med mig själv efter en AuraTransformation™?
   Allt blir inte löst på en gång, men du kommer intuitivt att veta vad som är bra och vad som är dåligt för dig. Hur kraftigt detta kommer till uttryck avhänger av vem du är och var du är i livet och i din personliga utveckling. Din ”nya” viljestyrka att arbeta med dig själv blir förstärkt.
    En AuraTransformation™ befriar dig alltså inte från ansvaret för dig själv och din fortsatta utveckling. Tvärtom – AuraTransformation™ för dig i närmare kontakt med just de känslor och tankemönster som har behov av din kärleksfulla omsorg och som kanske just kräver att du tar ansvar för dig själv.
     På grund av din AuraTransformation™ kommer du alltså som redan nämnts att veta vad som är dåligt för dig och var dina gränser (kanske tidigare omedvetet) har överträtts. Du kommer att märka det när det sker.
    Det kan kännas mycket hårt att se och märka de områden i ditt liv där du tidigare har svikit dig själv, men det är nödvändigt att se det för att kunna handla adekvat – och du kommer att handla! Därför är det viktigt att du ger dig själv tid, och även utrymme, för att öva dig på att hantera ditt ”nya jag”.

   6) Blir jag botad från fysiska sjukdomar och obalanser om jag får en AuraTransformation™?
    Oftast är det sinnestillståndet som är avgörande för hälsotillståndet, men sjukdomar kan också relateras till den Karma vi har fört med oss in i detta livet. När vi stärker sinnet via en AuraTransformation™ sker det ibland en del spontana tillfrisknanden, några skulle kanske kalla det för mirakel.
     Några människor väljer medvetet det gamla och trygga eftersom de är rädda för att börja titta på de saker som de medvetet har tryckt undan i sig själva, även om det är precis det som behövs för att de ska känna de positiva verkningarna av AuraTransformationen™. Det är dessutom viktigt att tillägga att en
välbalanserad människa aldrig medvetet väljer att vara sjuk. En sådan människa lever oftast mycket länge. Men om en välbalanserad människa befinner sig i obalanserade omgivningar kan det medföra någon sorts ”sjukdom”, eller snarare illamående.
     När kroppen och anden förenas genom en AuraTransformation™, och när kristallenergin börjar tränga in i kroppen, kan var och en av dessa två energiväxlingar skapa en friktion. Det kan liknas vid att förena elementen eld och vatten, två svårförenliga energier, och balanseringen mellan dessa element kan i flera fall medföra en oförklarlig ”sjukdom”.

       7) Jag vill gärna få en AuraTransformation™ men hur kan jag vara säker på att jag inte trillar ner i ett ”mörkt hål” eller får en depression, som jag har upplevt tidigare?
      Det är inte rekommendabelt att gå igenom en AuraTransformation™ om du lider av en depression. Är du däremot fri från dina depressioner och inte tar medicin är det inget som hindrar att du får en AuraTransformation™. Men du bör vara medveten om att somliga har litet svårare än andra att hitta sin personliga position efter AuraTransformationen, och att det kräver att du under en period får en rad balanseringar som kan underlätta processen.

    8) Jag har klärvoajanta och helande förmågor. Hur kommer en AuraTransformation™ att påverka dessa förmågor och min fortsatta andliga utveckling?
    Klärvoajans betecknar en speciell känslighet för icke-fysiska energier, men den här förmågan har i sig inget att göra med hur långt man har kommit i sin andliga utveckling och mognad. Många frestas att tro att klärvoajanta människor är mycket medvetna bara därför att de är i stånd att avläsa andras medvetande, få budskap från andliga väsen och uppfatta vad som sker på andra platser eller vad som ska ske i framtiden, men klarseende och ”stort” medvetande är inte samma sak.
Klärvoajanta förmågor ter sig för de flesta som så övermänskliga att innehavaren ofta tillskrivs en grad av andlig insikt och mognad som i verkligheten är få människor förunnad.
     Nästan alla klärvoajanta människor på jorden är klärvoajanta på det astrala planet, dvs. förmågan fungerar genom solar plexus-chakrat där det är människans känslor och livsplan som iakttas. Det finns bara ett fåtal människor som är klärvoajanta på det andliga planet, där människans medvetande och fulla energipotential kan avläsas.
     När du får en AuraTransformation™ kommer intuitionen och den högre klärvoajansen på det andliga planet att växa fram i den naturliga utvecklingsprocess som du genomgår efteråt. Du kommer alltså inte att förlora dina förmågor, men däremot att förfina dem på det sätt som beskrivs ovan, fast inom nya ramar.
Dessutom kommer du att vara fullt skyddad av den nya balanskroppen, så att inga nervösa problem eller utbrändhet uppkommer, vilket tyvärr är vanligt hos många ”ljusarbetare” i den gamla meningen, som har öppnat upp helt för de astrala energierna.
     När det gäller helande förmågor kommer dessa att förstärkas kraftigt efter en AuraTransformation™ eftersom du kommer att kunna utnyttja mycket högre energier än vad som tidigare varit möjligt.

     9) Varför har vissa människor lättare än andra att gå igenom en AuraTransformation™?
   Det hänger ihop med våra karmiska processer. Om du är mindre karmiskt belastad eller befinner dig i slutet av ditt karmiska förlopp, så kommer din process att vara mycket lätt, och du finner dig snabbt till rätta i din nya balanskropp. Men om du varit tyngre karmiskt belastad blir processen i motsvarande grad svårare. De första tre månaderna kan emellertid vara avsevärt svårare för vissa människor, och en extra balansering kan då underlätta och mildra processen.
     Hur lång tid det tar för ditt medvetande att vänja sig vid det nya tillståndet efter en AuraTransformation™ beror också på hur mycket du vågar vara i den nya medvetandestrukturen och hur trygg och hur bekant du är med förhållandena efter en AuraTransformation™, baserat på andras erfarenheter och beskrivningar av situationen.

  10) Kan jag vara säker på att jag har blivit karmafri? Jag tycker fortfarande att jag är belastad av mitt öde!
  Det är viktigt att skilja mellan det livskontrakt (din dharma) som du har ingått med den andliga världen innan du inkarnerade, och den karma som du tidigare har burit på. Karma är som allt annat energi, och denna energi upplöses i samband med din AuraTransformation™, så att du är löst från all tidigare karma.
I fortsättningen kommer du att få snabb respons på alla nuvarande och framtida tankar, ord och handlingar, och du kommer att märka konsekvenserna mycket fortare än förut.
    Bildligt talat kan du betrakta AuraTransformationen som en grundlig storstädning av din kropp där ingen smuts lämnas kvar. Ditt livskontrakt gäller fortfarande när det gäller att nå ett bestämt mål i livet, men nu utan det gamla tyngande bagaget, och du kommer därför att vara bättre i stånd att uppfylla ditt livskontrakt. Samtidigt bidrar du till att höja energierna omkring dig.
    Det som kan vara svårt i processen är att du har levt och handlat utifrån de gamla mönstren och begränsningarna som du bar på i din karma, vilket inte längre är ändamålsenligt. Ditt system håller nu på att anpassa sig till det nya tillståndet av frihet, och detta kan medföra stress, som förändringar ofta gör.

   11) När är det inte lämpligt att göra en AuraTransformation™?
   Om du under en period om 6 månader innan en AuraTransformation™, har intagit euforiserende droger, vanebildande, lugnande och/eller antidepressiv medicin eller liknande, samt att du har haft en psykiatrisk diagnos eller varit beroende av alkohol under de senaste 3 åren.

GÄVLE
Helhetspraktiken
Granvägen 6
802 64 Gävle


STOCKHOLM
HelhetsHälsan
Torsgatan 8B
111 23 Stockholm


Epost: info@helhetspraktiken.se

Telefon: 073-8008055

Öppettider

Måndag - Fredag:  9.00-19.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: 10.00-17.00

FÖLJ MIG PÅ SOCIALA MEDIER

Copyright © All Rights Reserved
Text: Ewa Röjestål
Foto: Linda Dahlqvist.com och One.com

Vi använder cookies för att hemsidan ska fungera på bästa möjliga sätt. Och du behöver inte vara orolig - vi säljer inte information vidare till tredje part.

Acceptera