AuraTransformation™

Helhetspraktiken

Ewa Röjestål


En behandling som

ger dig kraft och energi

Är du trött och saknar energi? Vad kan det bero på?

Jo, inuti kroppen finns blodbanor och nervbanor, det finns också energibanor (akupunktur-meridianer) och utanpå kroppen finns ett energifält (auran). Ibland kan det bli obalans i kroppen och energifälten. Kroppen kan helt enkelt inte ladda batterierna. Symptomen kan vara många, det kan till exempel vara värk, trötthet, sömnbesvär. Jag själv upplevde det som om jag hade ”pys-punktering”, eller som om mitt energifält var som en tesil.

Men glädjande nog går det att göra något åt detta. AuraTransformation™ var lösningen för mig.


Vem kan ha glädje av en AuraTransformation™?

- Om du är trött på att vara trött. Många vuxna går omkring med olika utbrändhets- och trötthetssyndrom. När den fysiska kroppen inte längre kan ladda på grund av att auran/energikroppen är utmattad kan det vara läge att ladda sina batterier för att kunna behålla sin egen energi.

- Om du är i kontakt med barn och ungdomar och skulle vilja ha lika mycket energi som de har.

- Om du är sensitiv och tar in omgivningens energier medvetet eller omedvetet.

- Om du är intresserad av personlig och andlig utveckling.

- Om du vill utöka ditt medvetande.

 

AuraTransformation™ är en permanent och genomgripande utveckling av ditt personliga medvetande som ger dig större utstrålning, handlingskraft och intuition.

En AuraTransformation™ löser inte dina problem men ger dig kraft och energi att påverka din situation.

En AuraTransformation™ är uppdelad på två tillfällen:

AuraTransformationen™ som tar 2,5-3 timmar.

Balanseringen som tar 1,5-2 timmar, och görs 1-14 dagar efter AuraTransformationen™.

Innan du genomgår en AuraTransformation™ ska du ha läst boken "Balans på alla plan" av  Anni Sennov. Boken finns till försäljning hos mig på Helhetspraktiken eller på någon internetbokhandel.

Jag tar emot klienter i Stockholm och Gävle.

 

Vill du  boka tid för AT eller en Extra Balansering?

Varmt välkommen att höra av dig!

Ewa Röjestål

ewa@helhetspraktiken.seHär är min upplevelse:

Vad är en AuraTransformation?

Hur kan kroppen och anden integreras?

Vad är en AT? Se en förklaring på 1,1 minut

11 frågor och svar om AuraTransformation™

1) Vad är det som sker under en AuraTransformation™?

Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen – kroppen – är en manifestation av de osynliga energierna som omger och genomströmmar din kropp. Denna mindre synliga del kallas auran.

I auran är allt vad du tänker och känner enbart energi i rörelse eller förändring. Alla former av smärta och sjukdom, att du inte gör det du vill utan vad andra förväntar av dig, bristande gränssättning, brist på respekt för andras gränser, negativa känslor som styr ditt liv som t.ex. ängslan, skuldkänslor, bristande självvärde, ensamhet och drömmar du inte kan förverkliga – allt detta är manifestationer av så kallade negativa vibrationer eller blockeringar i auran. Din fysiska kropp är alltså en spegelbild av vad som försiggår på alla existerande plan i din aura.

 

Under en  sker det en djup utrensning i systemet, och därigenom skapas det plats för andeenergin i den högre mentalkroppen, som breder ut sig och övertar platsen från de gamla lägre energikropparna och själsenergin.

Det är på det högre mentala planet som din ande hör hemma, och detta är det banbrytande med en AuraTransformation™. Det är ett jättesprång upp på ett medvetandeplan som det flesta bara tillfälligtvis har kontakt med. Att vara i kontakt med sin ande – det är vad vi alla medvetet och/eller omedvetet söker att uppnå.

¬När du har fått en AuraTransformation™ – en medvetandeutvidgning – så vet du intuitivt vad som är bra för dig och vad som inte är bra. Hur kraftigt detta kommer till uttryck beror naturligtvis på vem du är som människa och var i livet du är i din utvecklingsprocess.


2) Hur är den normala processen efter en AuraTransformation™?

Det beror helt på vem du är och var du står i ditt liv. Somliga upplever total frid, harmoni och balans, frigörelse och känsla av lycka, klarhet och medvetande om livets fullhet och en djup glädje över att vara här som människa – att finnas till. Andra upplever en kaotisk period, där de emotionellt och mentalt rör sig från den ena ytterligheten till den andra.

Erfarenheten visar att de första tre månaderna efter en AuraTransformation™ är en period då du ska finna dig till rätta i dina ”nya omgivningar”. Under den här perioden hittar du den position som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med din utvecklingsprocess. Allt faller till ro. Allt hittar sin balans, och den kärlek till dig själv som du upplever blir grunden för din vilja till ett framtida liv i balans.


3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation™?

Nej, en AuraTransformation™ kan inte göras ogjord. Men den skyddande effekten, och delvis också magnetismen, kan försvagas om man själv önskar det.

Om du är osäker på om du klarar av att hantera den nya friheten i ditt liv som du oundvikligen kommer att uppleva, så är det bäst att du väntar med att genomgå en AuraTransformation™. I så fall är du inte redo att släppa taget om den trygghet som det för en del människor ligger i att leva under begränsade förhållanden.

Det kan vara svårt att förstå hur en del människor kan vilja gå tillbaka till det gamla när de har upplevt livsflödet i samband med en AuraTransformation™, men om ett sådant behov uppstår finns alltid möjligheten att välja de gamla ramarna igen, fast på de nya villkoren där man är ett med sin ande och sin kropp.


4) Hittar jag kärleken till mig själv efter min AuraTransformation™?

När du genomgår en AuraTransformation™ kommer du att uppfatta, känna och förstå dig själv mycket bättre än förut. Med detta följer kärleken till dig själv. Du absorberar ju din djupaste essens. Men det är viktigt att du inte förväxlar kärleken till dig själv med självförtroende – det är två olika storheter. Kärleken till dig själv hittar du, självförtroendet måste du fortsätta att arbeta med.


5) Blir alla mina problem lösta eller ska jag fortsätta att arbeta med mig själv efter en AuraTransformation™?

Allt blir inte löst på en gång, men du kommer intuitivt att veta vad som är bra och vad som är dåligt för dig. Hur kraftigt detta kommer till uttryck avhänger av vem du är och var du är i livet och i din personliga utveckling. Din ”nya” viljestyrka att arbeta med dig själv blir förstärkt.

En AuraTransformation™ befriar dig alltså inte från ansvaret för dig själv och din fortsatta utveckling. Tvärtom – AuraTransformation™ för dig i närmare kontakt med just de känslor och tankemönster som har behov av din kärleksfulla omsorg och som kanske just kräver att du tar ansvar för dig själv.

  På grund av din AuraTransformation™ kommer du alltså som redan nämnts att veta vad som är dåligt för dig och var dina gränser (kanske tidigare omedvetet) har överträtts. Du kommer att märka det när det sker.

Det kan kännas mycket hårt att se och märka de områden i ditt liv där du tidigare har svikit dig själv, men det är nödvändigt att se det för att kunna handla adekvat – och du kommer att handla! Därför är det viktigt att du ger dig själv tid, och även utrymme, för att öva dig på att hantera ditt ”nya jag”.


6) Blir jag botad från fysiska sjukdomar och obalanser om jag får en AuraTransformation™?

Oftast är det sinnestillståndet som är avgörande för hälsotillståndet, men sjukdomar kan också relateras till den Karma vi har fört med oss in i detta livet. När vi stärker sinnet via en AuraTransformation™ sker det ibland en del spontana tillfrisknanden, några skulle kanske kalla det för mirakel.

Några människor väljer medvetet det gamla och trygga eftersom de är rädda för att börja titta på de saker som de medvetet har tryckt undan i sig själva, även om det är precis det som behövs för att de ska känna de positiva verkningarna av AuraTransformationen™. Det är dessutom viktigt att tillägga att en

välbalanserad människa aldrig medvetet väljer att vara sjuk. En sådan människa lever oftast mycket länge. Men om en välbalanserad människa befinner sig i obalanserade omgivningar kan det medföra någon sorts ”sjukdom”, eller snarare illamående.

När kroppen och anden förenas genom en AuraTransformation™, och när kristallenergin börjar tränga in i kroppen, kan var och en av dessa två energiväxlingar skapa en friktion. Det kan liknas vid att förena elementen eld och vatten, två svårförenliga energier, och balanseringen mellan dessa element kan i flera fall medföra en oförklarlig ”sjukdom”.


7) Jag vill gärna få en AuraTransformation™ men hur kan jag vara säker på att jag inte trillar ner i ett ”mörkt hål” eller får en depression, som jag har upplevt tidigare?

Det är inte rekommendabelt att gå igenom en AuraTransformation™ om du lider av en depression. Är du däremot fri från dina depressioner och inte tar medicin är det inget som hindrar att du får en AuraTransformation™. Men du bör vara medveten om att somliga har litet svårare än andra att hitta sin personliga position efter AuraTransformationen, och att det kräver att du under en period får en rad balanseringar som kan underlätta processen.


8) Jag har klärvoajanta och helande förmågor. Hur kommer en AuraTransformation™ att påverka dessa förmågor och min fortsatta andliga utveckling?

Klärvoajans betecknar en speciell känslighet för icke-fysiska energier, men den här förmågan har i sig inget att göra med hur långt man har kommit i sin andliga utveckling och mognad. Många frestas att tro att klärvoajanta människor är mycket medvetna bara därför att de är i stånd att avläsa andras medvetande, få budskap från andliga väsen och uppfatta vad som sker på andra platser eller vad som ska ske i framtiden, men klarseende och ”stort” medvetande är inte samma sak.

Klärvoajanta förmågor ter sig för de flesta som så övermänskliga att innehavaren ofta tillskrivs en grad av andlig insikt och mognad som i verkligheten är få människor förunnad.

Nästan alla klärvoajanta människor på jorden är klärvoajanta på det astrala planet, dvs. förmågan fungerar genom solar plexus-chakrat där det är människans känslor och livsplan som iakttas. Det finns bara ett fåtal människor som är klärvoajanta på det andliga planet, där människans medvetande och fulla energipotential kan avläsas.

När du får en AuraTransformation™ kommer intuitionen och den högre klärvoajansen på det andliga planet att växa fram i den naturliga utvecklingsprocess som du genomgår efteråt. Du kommer alltså inte att förlora dina förmågor, men däremot att förfina dem på det sätt som beskrivs ovan, fast inom nya ramar.

Dessutom kommer du att vara fullt skyddad av den nya balanskroppen, så att inga nervösa problem eller utbrändhet uppkommer, vilket tyvärr är vanligt hos många ”ljusarbetare” i den gamla meningen, som har öppnat upp helt för de astrala energierna.

När det gäller helande förmågor kommer dessa att förstärkas kraftigt efter en AuraTransformation™ eftersom du kommer att kunna utnyttja mycket högre energier än vad som tidigare varit möjligt.


9) Varför har vissa människor lättare än andra att gå igenom en AuraTransformation™?

Det hänger ihop med våra karmiska processer. Om du är mindre karmiskt belastad eller befinner dig i slutet av ditt karmiska förlopp, så kommer din process att vara mycket lätt, och du finner dig snabbt till rätta i din nya balanskropp. Men om du varit tyngre karmiskt belastad blir processen i motsvarande grad svårare. De första tre månaderna kan emellertid vara avsevärt svårare för vissa människor, och en extra balansering kan då underlätta och mildra processen.

Hur lång tid det tar för ditt medvetande att vänja sig vid det nya tillståndet efter en AuraTransformation™ beror också på hur mycket du vågar vara i den nya medvetandestrukturen och hur trygg och hur bekant du är med förhållandena efter en AuraTransformation™, baserat på andras erfarenheter och beskrivningar av situationen.


10) Kan jag vara säker på att jag har blivit karmafri? Jag tycker fortfarande att jag är belastad av mitt öde!

Det är viktigt att skilja mellan det livskontrakt (din dharma) som du har ingått med den andliga världen innan du inkarnerade, och den karma som du tidigare har burit på. Karma är som allt annat energi, och denna energi upplöses i samband med din AuraTransformation™, så att du är löst från all tidigare karma.

I fortsättningen kommer du att få snabb respons på alla nuvarande och framtida tankar, ord och handlingar, och du kommer att märka konsekvenserna mycket fortare än förut.

Bildligt talat kan du betrakta AuraTransformationen som en grundlig storstädning av din kropp där ingen smuts lämnas kvar. Ditt livskontrakt gäller fortfarande när det gäller att nå ett bestämt mål i livet, men nu utan det gamla tyngande bagaget, och du kommer därför att vara bättre i stånd att uppfylla ditt livskontrakt. Samtidigt bidrar du till att höja energierna omkring dig.

Det som kan vara svårt i processen är att du har levt och handlat utifrån de gamla mönstren och begränsningarna som du bar på i din karma, vilket inte längre är ändamålsenligt. Ditt system håller nu på att anpassa sig till det nya tillståndet av frihet, och detta kan medföra stress, som förändringar ofta gör.


11) När är det inte lämpligt att göra en AuraTransformation™?

Om du under en period om 6 månader innan en AuraTransformation™,  har intagit euforiserende droger, vanebildande, lugnande och/eller antidepressiv medicin eller liknande, samt att du har haft en psykiatrisk diagnos eller varit beroende av alkohol under de senaste 3 åren.

Ewa Röjestål -  Auraförmedlare™,  Shiatsuterapeut, Qi gong-ledare, Örtmedicin och VitaminerTidigare har jag jobbat i 20 år som journalist på en dagstidning och på Sveriges Television. Det var ett spännande jobb som gav massor av adrenalinkickar. I det långa loppet dränerade det dock mig på energi, så jag började tänka i nya banor och utbildade mig inom komplementär medicin och andlighet. Nu för tiden – efter min AuraTransformation™ – behåller jag min egen energi och dessutom jobbar jag heltid med att erbjuda behandlingar som ger kraft och energi.


Jag har ett företag som heter Helhetspraktiken, där jag jobbar med ett holistiskt tänkande, en helhetssyn. Där ingår förutom AuraTransformation™ bland annat Shiatsu (japansk/kinesisk akupressur-massage) och Qi gong samt vitaminer och örtpreparat. Sånt som får en att må bra helt enkelt.


Jag har hela mitt liv, ända sedan jag var barn, varit andligt intresserad. Men det var 1997 som mitt liv vändes helt upp och ned och hela världsbilden förändrades. Det var när vårt andra barn föddes som det tillstötte en rad olika komplikationer, min livmoder sprack och det var fara för både mitt liv och barnets liv. Det blev katastrof-kejsarsnitt där det handlade om sekunder. Vår dotter var livlös i tio minuter, men återvände till livet. Läkarna sa att det var stor risk för hjärnskador, så de första sju åren levde vi under stor stress med massor av undersökningar. Men när hon sedan började skolan visade det sig att hon är väldigt intelligent. Så det hela slutade lyckligt.


Dessa händelser gjorde att jag fick en annan syn på livet och hur vi människor lever i vardagen – vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Jag gjorde en helomvändning i min yrkeskarriär och sa upp mig från mitt högstatusjobb som journalist och började jobba med sånt som jag tidigare hade betraktat som flum – Shiatsu och Healing. Jag trivdes med mitt nya liv, men var ständigt trött. Jag fyllde på med bra sakeri, men hur mycket jag än fyllde på så läckte det ut snabbt igen. Jag kände mig som en tesil, där min energi läckte ut, och andras energier läckte in.


Efter min AuraTransformation™ kan jag behålla min energi, den läcker inte ut ur mitt system längre. Jag känner stor skillnad. Ett exempel är när jag var på mellandagsrea på Oxford Street i London, föreställ er vilken trängsel det var där. Och det fantastiska är att jag inte blev stressad av allt kaos utan behöll mitt inre lugn!


Jag gick Auraförmedlare-utbildningen med Therese Lindberg som instruktör 2013. Så numera jobbar jag som Auraförmedlare™ och jag älskar det. Det är underbart att se hur människors liv förändras efter en AuraTransformation™.


Jag bor i Gävle, är gift och har två barn.

Jag erbjuder AuraTransformation™ i Stockholm och Gävle.

Varmt välkommen att höra av dig för tidsbokning!


Välkommen att kontakta mig!E-mail: info@helhetspraktiken.se

Tele: 073-800 80 55

Hemsida: www.helhetspraktiken.se

Facebook: www.facebook.com/Helhetspraktiken

Instagram: helhetspraktiken


Foto: Linda Dahlqvist

    Vad säger klienterna om AuraTransformation™?

”AuraTransformation är det bästa jag gjort. Det ger mig mycket kärlek och en härlig energi. En massa svar kommer till mig. Men det känns tufft ibland när jag behöver bearbeta gamla situationer/känslor fortfarande. Men jag är medveten att jag behöver fortsätta jobba med mig själv. Jag känner att det kommer mycket möjligheter och glädje in i mitt liv."                                                   Gävlebo


”Det bästa jag någonsin gjort. Förut grubblade jag och oroade mig mycket, men det gör jag inte längre, nu känner jag mig lugnare. Och nu känner jag efter vad jag själv vill, och kan säga nej till sådant som jag inte vill, förut gjorde jag saker som jag innerst inne inte ville.  Nu har jag en annan ork och energi, och jag är mycket gladare."                                           Inger E


”Har ett lugn inom mig. Oroar mig inte för något, har fått en ny inre styrka och energi att tänka, leva och jobba. Min dotter född 1995 har förändrats och även hon är lugnare, mognare och mer social. Märkte även att jag är positiv till nästan allt. Ingenting får mig att "gå ner mig".”

                                     Carina, 52 från Gävle


”Helt fantastiskt att få en ny aura! Jag känner mig som en ny människa, stark både i kropp och själ, tusen tack Ewa!”                    Eva Jansson”Har en härlig känsla i kroppen. Är piggare och gladare. Bryr mig inte längre om vad andra tycker och tänker om mig.”

                                                 Camilla, Gävle                                                                                                                               
Boken "Balans på alla plan med kristall- och indigoenergin" ger en översikt över vad AuraTransformation™ egentligen är och berättar om den Nya Tidens barn, Indigobarnen och Kristallbarnen och om det som kännetecknar dem.

Det förutsättes att du som klient läser denna bok innan du får en AuraTransformation™.

Läs om vad som händer efter en AuraTransformation™.

Boken "Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen" är en jordnära guide till att förstå och tackla andens väg in i kroppen och vardagen.

Boken beskriver olika fysiska och spirituella aspekter i relation till kristalliserings-processen, och texten stöds av 15 personliga berättelser.

Läs intervjun med Therese Lindberg i tidningen Free

"Anden är en del av oss och den fysiska kroppen en annan. Genom att sammanföra de två permanent får man otroliga resultat. När kroppen äntligen kan ladda märker många som till exempel tidigare varit utbrända en kraftigt höjd energi. Kroppen kan läka mycket själv under rätt förutsättningar. När man får svaren inifrån och själv kan ”ladda upp” sitt system behöver man mindre hjälp från andra."


Läs artikeln Stärk din AURA och omfamna LIVET!  i tidningen Nära

Med AuraTransformation™ hittade Therese Lindberg energin att läka och ta kontroll över sitt eget liv. Det räddade också hennes då tvåårige son tillbaka till livet. Samie, ett indigobarn, som läkarna ville diagnosticera med autism.


Copyright  ©  All Rights Reserved